За Нас

Основната дейност на дружеството е свързана с търговия и рециклиране на отпадъци от цветни и черни метали както и търговия с алуминиеви сплави и полуфабрикати. В началото на 2016 г. Аполо Металс ЕООД придоби оперативните активи на Шолц България ЕАД, част от международната група Scholz Holding GmbH. Дружеството осъществява дейността си на една от най-модерните и отговаряща на всички изисквания площадка за събиране и обработване на скрап от черни и цветни метали. Компанията притежава сертификат за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 и спазва строги правила за контрол на качеството, безопасност на труда и опазване на околната среда. Фирмата разполага с разрешение на основание чл. 35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, което й позволява да обслужва индустриални предприятия. Аполо Металс ЕООД предлага на своите индустриални клиенти 24-часово обслужване със собствени контейнери и камиони.

Виж повече

Дейности

Центрове за рециклиране

Рециклиране