scholz photo head

Защо Аполо Металс

Аполо Металс ООД е специализирано предприятие за оползотворяване на скрап от черни и цветни метали. Компанията събира, рециклира и продава много видове метален скрап. Освен това дружеството се специализира в индивидуализирано обслужване на индустриални клиенти.

Компанията се отличава със съвременните си методи на работа и с отговорното отношение към опазването на околната среда. Площадката на фирмата отговаря на всички съвременни изисквания за събиране и съхранение на отпадъци. Всички дейности се извършват при стриктно спазване на екологичните норми в българското и европейско законодателство и прилагане на добрите практики в опазването на околната среда.

Персоналът на Аполо Металс ООД се отличава с компетентност и отговорност. Разполагаме със собствени машини за обработка на скрап като балиращи машини, скрап ножици, оборудване за обработка на кабели и съоръжения за сортиране.
Клиентите на Аполо Металс ООД разчитат на една компания разполагаща с много добри транспортни връзки с автомобилния, железопътния и водния транспорт.

Компанията разполага с Интегрирана система за управление на бизнеса, която осигурява планиране на ресурсите, осигурява достъп до данни в реално време и широк диапазон от инструменти за анализи и отчети. Системата е съобразена със спецификата на отчитане на процесите в дружеството и позволява непрекъснато надграждане и подобряване на функционалностите с цел оптимизиране на отчетността и увеличаване на продуктивността на дейностите.

Аполо Металс ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 и прилага на практика тази система за управление на качеството.