scholz photo head

Сертификация

Сертификатите удостоверяват, че компанията, на която са издадени, е постигнала определено ниво на развитие и се ръководи от строги правила и принципи в работата си. Но сертификатите са куха черупка, ако заложените в тях правила и принципи не се спазват на практика. Ние в Аполо Металс ООД прилагаме на практика правилата и принципите на нашите сертификати, дори още преди да ни бъдат издадени.

Фирмата разполага с разрешение на основание чл. 35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, което й позволява да обслужва индустриални предприятия.

Аполо Металс ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008.