scholz photo head

Социална отговорност

Икономика в хармония с екология

Рециклирането на цветни метали и стомана е пазарно ориентиран принцип за
ефективност с ограничени ресурси. На практика това е опазване на околната среда.
Защото без рециклиране отпадъците ни щяха да стават все повече и повече.

Аполо Металс ООД има отговорно отношение към опазването на природата. Това е
инициатива, която си струва: при рециклирането на един тон метален скрап, вместо
производството му от първични суровини, се спестява около един тон отделяне
на CO2, 0.65 тона коксуващи се въглища и 1.5 тона и 1.5 тона желязна руда.
Благодарение на това емисиите на CO2 в ЕС се намаляват годишно с около 100
милиона тона, а общо в света – с повече от 500 милиона тона.