industry photo head

За Индустрията

Аполо Металс ООД отделя специално внимание на своите индустриални клиенти. Това са производствени предприятия, които генерират технологичен отпадък от производството си, имат амортизационен лом от машини и съоръжения или генерират скрап от специални и нетрадиционни метали.
Ние се стремим да предложим обслужване, съобразено с индивидуалните изисквания на всеки клиент. В работата с нашите индустриални клиенти обръщаме основно внимание на:

  • максимално опростяване и улесняване на процеса по изкупуване на отпадъчните материали
  • прозрачност в ценообразуването
  • коректност при оценката и измерването на отпадъчните материали

Предлагаме на нашите клиенти и партньори следните основни предимства:

  • високи изкупни цени – Аполо Металс ООД има възможност максимално да съкрати веригата на рециклирането, тъй като има директен достъп до най-атрактивните пазари на вторични метали и може да предложи на своите клиенти най-високите цени за техните отпадъчни материали
  • бързо и гарантирано плащане, предоставящо максимална сигурност на нашите индустриални клиенти
  • пълно и навременно обслужване със собствен транспорт и контейнери –подготвени сме да посрещнем всички изисквания по събирането, съхранението и превоза на отпадъчните материали на нашите индустриални клиенти. Чрез предоставяне на контейнери от различни размери и тяхното навременно извозване ние правим процеса на отстраняване на отпадните материали лек и незабележим за клиентите.
  • консултация – за нашите клиенти е важно да извлекат максимална стойност от генерираните отпадни материали. В усложнените икономически условия в последните години, ние желаем те да нямат въпроси без отговор. Експертите на Аполо Металс ООД са готови да ви консултират, така че да получите максимална изгода от продажбата на отпадните материали
  • сигурност и надежност – нашата компания с гордост може да заяви, че отговаря на всички нормативни изисквания за търговия, транспортиране, съхранение и обработка на отпадъци от черни и цветни метали и стриктно ги спазва. Притежаваме всички необходими сертификати и разрешителни и гарантираме на нашите клиенти прозрачна и безпроблемна съвместна работа.