DEINOSTI---AMORTIZATSIONEN_LOM

Амортизационен лом

Всички машини, съоръжения, конструкции и други активи, които са излезли от употреба и могат да бъдат* демонтирани, разглобени и оползотворени за вторични суровини, попадат в категорията на амортизационния лом. Макар стойността на горепосочените активи като вторични суровини да е малка в сравнение с инвестицията за набавянето им,  тяхното безопасно отстраняване понякога се явява като по-голям проблем за стопанските предприятия.

 Аполо Металс ООД има необходимата експертиза и сертификация за успешно отстраняване на амортизационния лом. Ние гарантираме спазването на всички изисквания за безопасност с цел опазване на здравето на хората и имуществото на предприятието.

В допълнение към извършената услуга по отстраняване на амортизационния лом, нашите индустриални клиенти ще получат най-високите цени за вторичните метали от демонтираните машини, съоръжения, конструкции и други активи.

Ако в резултат на Вашата дейност се генерират метални отпадъци, се свържете с нас, за да получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от „Apollo Metals”!

*Не спадат към опасни, взривоопасни, радиоактивни и други забранени или наблюдавани материали.