ZA_INDUSTRIYATA---SPECIALNI_METALI

Специални метали и сплави

Аполо Металс ООД е експерт в изкупуването на специални метали и сплави. За огромна част от нашите конкуренти пазарът на специални метали и сплави е непознат и недостъпен. Много често те дори не могат да идентифицират Вашите специални метали и сплави, като ги причисляват към стандартните, с което Вие пропускате значителни ползи.

От друга страна, Аполо Металс ООД разполага с необходимия опит и технически средства (уреди за анализ) да идентифицира и най-точно да оцени Вашите отпадъци от специални метали и сплави. Ако имате съмнения – свържете се с нас и нашите експерти ще Ви посетят, ще извършат оценка и анализ на място или, ако това е невъзможно, ще вземат мостри и ще Ви предоставят резултатите в най-кратък срок.

Ако в резултат на Вашата дейност се генерират метални отпадъци, се свържете се с нас, за да получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от „Apollo Metals”!