industry photo head

Технологичен отпадък

Въпреки впечатляващия напредък на модерните технологии, все още огромна част от производствените и стопански дейности генерират отпадък. Ние класифицираме всички метални отпадъци от производствените процеси на индустриалните предприятия като технологичен отпадък. Примери за такива метални технологични отпадъци са изрезките, стружките, бракуваните детайли от струговане, дефектните отливки и т.н..

В съвременните икономически условия съкращаването на разходите придобива особено значение и в този смисъл оползотворяването на технологичния брак може да играе сериозна роля.

Ние правим възможно индустриалните предприятия да реализират максимална възвръщаемост от технологичния си брак. Извършваме реална, честна и обективна оценка на отпадъчните материали и предлагаме най-високите изкупни цени.

Ако в резултат на Вашата дейност се генерират метални отпадъци, се свържете се с нас, за да получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от „Apollo Metals”!