service head photo

Рециклиране

Аполо Металс ООД е специализирано предприятие  за обработка и търговия със скрап от черни и цветни метали. Компанията е профилирана в индивидуалното обслужване на индустриални клиенти, развива активно външните пазари за цветни метали и заема все по-значимо място на пазара за метални отпадъци в България.

Компанията се отличава със съвременните си методи на работа и с отговорното си
отношение към опазването на околната среда. Нашите центровете за обработка
на скрап отговарят на всички съвременни изисквания за събиране и съхранение на
опасни за околната среда материали. Всички дейности се извършват при стриктно
спазване на екологичните норми в българското и европейско законодателство и
прилагане на добрите практики в опазването на околната среда.

Ако разполагате с някои от описаните метални отпадъци, ще се радваме да се свържете с нас – ще получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от „Apollo Metals”!.

Виж условия за търговия със скрап.