DEINOSTI---AMORTIZATSIONEN_LOM

Амортизационен лом

Процесът на извличането и рециклирането на вторичните метали от амортизационен лом, може да бъде сложен и да изисква сериозна експертиза и техническа обезпеченост. Аполо Металс ООД и нейните партньори разполагат с всичко необходимо за качествено и навременно извършване на специфичните дейности по разрушаване и разглобяване на амортизираните сгради, съоръжения и машини.

Ако в резултат на Вашата дейност се генерират метални отпадъци, се свържете с нас за да получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от Apollo Metals!