service head photo

Логистика

Аполо Металс ООД разполага със собствени специални, типово одобрени, автокомпозиции и превозни средства, подходящи за транспортирането на всякакъв вид скрап.

Всички автомобили са оборудвани с GPS-система за електронно проследяване и получаване на постоянна информация за местонахождението на автомобилите, респективно на товара.

Компанията притежава лиценз за превоз на товари територията на Република. Дейността се ръководи от специалисти със съответната квалификация.
Внедреното от нас програмно обезпечаване, ни дава възможност за проследяване на целия транспортно – логистичен процес:

  • съвременна организация, електронна обработка и управление на целия логистичен процес от заявката до навременната доставка и нейното фактуриране
  • постоянно видео наблюдение на целия логистичен процес по товаро- разтоварни дейности
  • измерване на електронни везни, типово одобрени и проверени от метрология за технически надзор

Ние гарантираме на нашите клиенти за качеството и количеството на натоварените и доставени материали.