service head photo

Метали които изкупуваме

Нашата инвестиция във високопроизводителни машини за обработка на скрап ни позволява да предлагаме конкурентни цени за черни и цветни метали. Металите, които изкупува фирма Аполо Металс ООД могат да бъдат разделени в следните основни категории:

Железен скрап

Скрап от алуминий

Скрап от мед

Скрап от неръждаема стомана

Скрап от месинг и бронз

Скрап от олово

Скрап от специални метали

Скрап от цинк

Ако разполагате с някои от описаните метални отпадъци, ще се радваме да се свържете с нас – ще получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от „Apollo Metals”!.

Виж условия за търговия със скрап.