service head photo

Метали които продаваме

Рециклираният скрап за продажба включва:

Железен скрап  – почистен до голяма степен и нарязан за стоманената и леярската промишленост

  • Желязо
  • Чугун

Цветни метали

  • директно от нашите регионални центрове доставяме качествени цветни метали, включително мед и алуминий,  като суровина на най-големите български и световни металургични предприятия
  • висококачествен балиран материал се произвежда от нашите големи преси за балиране
  • основното предимство на нашата продукция е това, че тя отговаря на международните стандарти за качество (напр. ISRI)
  • можем да гарантираме химичния състав на всички сортове, които изискват чистота и минимални допуски на вредни елементи
  • разполагаме с лаборатория и обучен персонал, който съхранява мостри и проби от всеки един експедиран товар; използваме спектрометър и портативни рентгенови анализатори
  • стоката винаги се подготвя във форма по желание на клиента, опакова се според изискванията на заводите – потребители на тази продукция;  можем да доставяме насипно или балирано на палети
  • можем да доставим стоката до всяка точка на света в камион или контейнер
  • ние превръщаме отпадъците в суровина, която е годна за използване в целия свят