Предоставяне на контейнери

Аполо Металс ООД има различни размери и видове контейнери за събиране и съхранение на отпадъчни метали, които фирмата предоставя за безвъзмездно ползване, според нуждите и желанията на своите клиенти.

Използването на контейнери значително улеснява и ускорява процеса на извозване на металните отпадъци.

Освен това контейнерите дават възможност за разделно събиране на вторичните метали по видове и значително подобряват реда и чистотата на производствените и складовите площадки.