service head photo

Търговия със скрап

Търговията със скрап е дейност, която се отличава с изключителна специфика и изисква задълбочена подготовка и познания.

Тъй като рядко се срещат два материала, които да са абсолютно идентични, една от най-важните стъпки в търговията със скрап е умението и възможността за правилна оценка на скрапа. В това отношение Аполо Металс ООД разполага както с добре обучени специалисти, така и с необходимата аналитична апаратура, с чиято помощ може да се извърши идентификация на търгуваните материали.

Точното определяне и правилната оценка на отпадъците от цветни и черни метали защитават интересите на всички страни в търговския процес и гарантират коректна и дългосрочна работа.

Динамиката на тази дейност се обуславя и от постоянно променящите се цени на металите. В бранша за ръководни са приети цените на Лондонската метална борса (LME). Търговците на Аполо Металс ООД имат постоянен, включително мобилен онлайн достъп до борсовите цени и курсовете на основните валути.

Благодарение на тези съвременни комуникационни средства процесите на покупка и продажба на материали са максимално оптимизирани. Това позволява на фирмата, от една страна, да присъства с добри и конкурентни цени на пазара за цветен и черен скрап, а, от друга, да бъде ефективна и рентабилна в условията на стагнация в световното стопанство.