06

Алуминиев скрап

Всички видове

 • листове
 • тръби
 • фолио
 • съдове
 • кабели*
 • изрезки от производството
 • печатарски плаки
 • домакински съдове
 • индустриални и технологични отпадъци
 • стружки
 • дограми

Ако разполагате с някои от описаните метални отпадъци, ще се радваме да се свържете с нас – ще получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от „Apollo Metals”!.

*само за оторизирани източници, притежаващи изискуемите от Закона документи за произход. Виж условия за търговия със скрап.