service head photo

Железен скрап

Скрап от желязо и чугун от всякакъв размер и количество

части от демонтирани съоръжения, производствени метални отпадъци като сгур, шлака, резници, стружки, изрезки и стърготини, скрап от разкоплектовани и третирани  излезли от употреба автомобили и уреди, различни видове отпадъци генерирани в бита и административната дейност на предприятията

Ако разполагате с някои от описаните метални отпадъци, ще се радваме да се свържете с нас – ще получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от „Apollo Metals”!.

Виж условия за търговия със скрап.