industry photo head

Меден скрап

Скрап от мед

  • съдове
  • листове и шини
  • кабели*
  • тръби и изрезки
  • материали от производството или бита
  • ел. мотори

Ако разполагате с някои от описаните метални отпадъци, ще се радваме да се свържете с нас – ще получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от „Apollo Metals”!.

*само за оторизирани източници, притежаващи изискуемите от Закона документи за произход. Виж условия за търговия със скрап.