industry photo head

Неръждаема стомана

Скрап от неръждаема стомана

  • съдове
  • тръби
  • кранове
  • цистерни
  • технологичен отпадък от производство
  • битов и амортизационен лом

Ако разполагате с някои от описаните метални отпадъци, ще се радваме да се свържете с нас – ще получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от „Apollo Metals”!.

Виж условия за търговия със скрап.