service head photo

Скрап от олово

Скрап от олово

  •  батерии
  • включително автомобилни акумулатори
  • оловни акумулатори
  • UPS батерии
  • тръби
  • листове

Ако разполагате с някои от описаните метални отпадъци, ще се радваме да се свържете с нас – ще получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от „Apollo Metals”!.

Виж условия за търговия със скрап.